Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

„Demontáž kontaminovanej časti     betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci    aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – prerušenie správneho    konania rozhodnutím ÚJD SR č.  331/2023.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6e41be2b-a385-43d0-b7f0-ac4efb2542b9