Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave oznamuje

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby v jarných mesiacoch pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí sa vyhýbali nasledovným činnostiam:

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje

  • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  • Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutu vo výške 331 € pre fyzické osoby a pre právnické osoby až do výšky 16 596 €.