Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

OPRAVA – „Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestnosti R 003/1,2     a  R048/1,2“

OPRAVA –  zverejnenie    verejnej  vyhlášky zo dňa 12.10.2023 vo veci aktualizácie v konaní (UJD    SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti    stavby  SO  800:V1 jadrového zariadenia JE V1 v rozsahu projektu DZM č.    5419/2023  „Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestnosti R 003/1,2    a  R048/1,2“  –  prerušenie  správneho  konania  rozhodnutím  ÚJD SR č.    331/2023.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/4ae5187c-6936-4b3e-b535-7c3ba689dbeb