Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oprava v texte Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020

Oprava chyby v písaní

Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové zo dňa 03. 12. 2019, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva uznesením č. 65/2019  v Dolnom Dubovom. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1. 1. 2020. (ďalej len „VZN“)

V čl. 3, ods. 2  má byť namiesto:

0,06 eur stavby podľa ods. 4 písmena a, c,

0,16 eur stavby podľa ods. 4 písmena b, d

0,33 eur  stavby podľa ods. 4 e,f,g

 

správne uvedené:

  • 0,06 eur stavby podľa ods. 1 písmena a, c,
  • 0,16 eur stavby podľa ods. 1 písmena b, d
  • 0,33 eur  stavby podľa ods. 1 e,f,g

V Dolnom Dubovom dňa 23.3.2021
Spracoval: Ing. Jozef Čapkovič – starosta

VZN 01/2020