Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 11. 1 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie…

čítať viac

informácie pre verejnosť

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

informácie na enviroportal.sk