Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prístavba k SO 30 pre nakladanie s      veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní UJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na     vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR     I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s     veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o     predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR     1047-2024  (3345-2023).     Aktualizovaná písomnosť – list č. 578/2024.     Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6c757111-59a8-4c12-ba57-d4b1cb9e3207