Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

„Prístavba k SO 30 pre nakladanie s      veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na     vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR     I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s     veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – Rozhodnutie č.     68/2024 v správnom konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023).     Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/cad68041-e7eb-4d26-877c-cb501314ca80