Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

„Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z      vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie      rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023.

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie     kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,     3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z     vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie     rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023.     Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/8b1c0e9e-74ac-4eed-9ade-b76a8cc71224