Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

V. ETAPA VYRAĎOVANIA JE A1 A NÁSLEDNÉ UVOĽŇOVANIE AREÁLU JE A1 SPOD ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY – ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ ČINNOSTI

V. ETAPA VYRAĎOVANIA JE A1 A NÁSLEDNÉ UVOĽŇOVANIE AREÁLU JE A1 SPOD ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY – ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ ČINNOSTI

 

Obec Dolné Dubové ako dotknutá obec informuje verejnosť, že jej bola doručená

správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 

„V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly“ 

na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“).

 

Obec Dolné Dubové oznamuje, že do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade Dolné Dubové,  v čase úradných hodín.

 

Elektronická verzia správy o hodnotení je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/v-etapa-vyradovania-je-a1-nasledne-uvolnovanie-arealu-je-a1-spod-admin

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení Ministerstvu životného prostredia SR na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou.

V._etapa_vyradovania_JE_A1_a_nasledne_uvolnovanie_arealu_JE_A1_spod_administrativnej_kontroly_-_zaslanie_spravy_o_hodnoteni_cinnosti (3).pdf(753.1 kB)

sprava-o-hodnoteni-navrhovanej-cinnosti-pdf.pdf(13.2 MB)