Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zimná údržba – výzva

Vážení spoluobčania, nakoľko dnes padá výnimočné množstvo snehu, je ho potrebné odhrnúť. Na tento účel si prenajímame traktor s radlicou. Aby bolo možné sneh odhrnúť vo všetkých uliciach, je potrebné dodržať nasledovné:
– autá parkujú na vlastných pozemkoch – pri pozdĺžnom parkovaní pri ceste nie je v niektorých prípadoch možný prejazd traktorom a radlicou
– pred domami v blízkosti cesty nie sú prekážky – kamene, stĺpiky, kvetináče, a pod. tvoria prekážku v údržbe MK
Žiadam Vás preto o ohľaduplné parkovanie a odstránenie prekážok pri cestách.
Chodníky síce udržuje obec, no vzhľadom na naše personálne kapacity momentálne postupujeme veľmi pomaly – kto môžete, pomôžte aspoň tým, že odhádžete sneh pred svojím domom (keďže chodníky máme len popri hlavnej ceste a väčšina obyvateľov na tejto ulici parkuje na vjazdoch (ktoré sú na pozemkoch obce), mohlo by to byť milé gesto v zmysle – keď už niečo užívam, pomôžem).
Ďakujem za pochopenie, s pozdravom
Jozef Čapkovič, starosta