Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: apríl 2023

Pozvánka na OZ 4.5.2023

P O Z V Á N K A

 

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok

4.5.2023 o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1.pol rok 2023
 5. Plnenie rozpočtu za obdobie 01- 03/2023
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
 7. Predaj obecných pozemkov
 8. Úprava ceny stočného
 9. Investičné zámery obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na  uznesenie
 13. Záver

 

 

 

 

 

 

Igor Tomovič

starosta obce

 

 

MUDr. Lančaričová

MUDr. Lančaričová zubná ambulancia Špačince čerpá od 2.5. do 15.5.2023 (vrátane) dovolenku. Bolestivé prípady ošetrí MUDt. Augustín Dechtice.

Zber elektroodpadu

2023zber elektronického odpadu

Obecný úrad Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 03.05.2023 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Zber objemného odpadu

Obec Dolné Dubové

oznamuje, že

od 12. 05. do 15.05 2023

bude pristavený

pri obecnom úrade a

pri cintoríne

veľkorozmerný kontajner.

 

Žiadame občanov, aby vyhadzované veci rozobrali na menšie kusy a ukladali do kontajnera. Elektrický odpad do veľkorozmerného kontajnera nevhadzujte, bude sa zberať po obci 3.5.2023!

 

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude štvrtok 20.04.2023 otvorená len od 8:00 do 12:00hod a v piatok 21.04.2023 zatvorená.