Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o    predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR    2739-2023.

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci   aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na   predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ   MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích   kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o   predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR   2739-2023.

Bližšie informácie:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/ebaf8857-04a4-45d9-901d-c6b7f4d7fe61