Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania,

blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi Vás upozorňujeme na dodržiavanie niekoľkých hlavných zásad:

  • dodržiavanie zákazu fajčenia
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
  • zákaz zakladať oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo prísť k jeho rozšíreniu
  • prednostný zber dozretých plodín v blízkosti železničných tratí, pozemných komunikácií a skládok odpadov
  • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi
  • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť ihneď privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe – občanovi až do výšky 331€.

Viac informácií: Ochrana úrody pred požiarmi 2020