Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Dolné Dubové vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na projekt s názvom „Rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte obecného úradu s kultúrnym domom v obci Dolné Dubové“.

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: najneskôr do 09.03.2020
Čas: najneskôr do 09:00 hod

Cenové ponuky zasielajte v elektronickej forme na e-mailovú adresu obstaravanie@prounion.sk s heslom „Rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte obecného úradu s kultúrnym domom v obci Dolné Dubové“ v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk (viď. príloha).

Detailné informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Výzva na predkladanie ponúk:

https://dolnedubove.sk/samosprava/tlaciva-na-stiahnutie?download=308:vyzva

Projektová dokumentácia a výkaz výmer:

https://www.dolnedubove.sk/samosprava/tlaciva-na-stiahnutie?download=307:pd-s-vv-dd