Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie     povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE     V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti     betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí     správneho konania na odstránenie časti stavby

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci    aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí    správneho konania na odstránenie časti stavby    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/031230f8-93e6-4e28-90d8-9bf788d357b4