Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci      aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie      kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,      3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z      vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania.

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie     kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,     3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z     vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania.       Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7323d24d-bc18-488e-963b-13121ed32e7b