Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť       Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222

zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci
aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024
„Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť
Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – oznámenie o začatí
správneho konania

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129