Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

„Zvýšenie  kapacity  skladu       čerstvého  jadrového  paliva  v  SE  EBO  – časť Seizmické zodolnenie       stropu  v  SO  800 m. č. 222“

Informácia  o  aktuálne zverejnenej verejnej vyhláške v konaní č. UJD
SR 2703-2024 vo veci: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu
dokončenej   stavby  –  IPR  EBO  B23024  „Zvýšenie  kapacity  skladu
čerstvého  jadrového  paliva  v  SE  EBO  – časť Seizmické zodolnenie
stropu  v  SO  800 m. č. 222“ je zverejnená na úradnej tabuli ÚJD SR,
Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli  (CUET) a na elektronickej
úradnej  tabuli  ÚJD  SR  umiestnenej  na  webovom  sídle ÚJD SR, viď
uvedené linky:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129