Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 17. marca 2022

Humanitárna pomoc

Vážení spoluobčania, prinášame Vám niekoľko informácií, pre prípad, že sa niektorí z Vás rozhodnú Našej krajine pri pomoci Ukrajine pomôcť:

  • Subjekty alebo  jednotlivci, ktorí chcete poskytnúť humanitárnu pomoc, nevozte ju na „východ“ tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity na jej uskladnenie. Je zriadená e-mailová adresa : uosppz@minv.sk , tu je možné ponuku nahlásiť. Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje na základe ktorých následne bude zabezpečené P PZ SR vyrozumenie, čo s pomocou ďalej. Rovnako môžete pomôcť aj prostredníctvom ZMOS: POMOCNÁ RUKA – Ukrajina
  • ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) zriadilo transparentný účet a prichádza s ďalšími aktivitami, na zmos.skvzory tlačív

  • Subjekty alebo jednotlivci, ktorí sa rozhodnú ubytovať vojnových utečencov, nahlasujte nám priebežne ich počty (ak sa zmenia), vo formáte počet dospelých/počet detí. Tieto informácie posúvame ďalej na územne príslušné policajné oddelenie PZ SR a na Odbor krízového riadenia OÚ TT. Odporúčanie MZ SR pre ubytovacie zariadenia. Takíto utečenci budú potrebovať vybaviť rôzne administratívne záležitosti, viac na UA.GOV.SK . Rovnako na cudzineckej polícii by sa mali preukázať súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s pobytom.
  • Pomôcť môžete rôznymi spôsobmi. Je množstvo organiuzácií, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, je len na Vás, pre ktorú sa rozhodnete. Ďakujeme

Tlačivá:

Tlačivo Hlásenie pobytu / Уведомление о месте пребывания

Tlačivo Žiadosť o udelenie prechodného/trvalého pobytu – Заява на тимчасове/постійне проживання

Čestné prehlásenie ubytovateľa / Підтвердження орендодавця

Tlačivo Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi / Прохання про надання матеріальної допомоги

Informačný leták o poskytovaní dočasného útočiska v SR / інформаційний листок Надання тимчасового притулку