Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 1. februára 2024

Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice

zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veciaktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) – žiadosťo vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Novýjadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o predĺžení správneho konaniao 3 mesiace.UradnyList_993_2024_upovedomenie VV
Bližšie informácie viď. priložený link:https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-813-2024/https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0e75d31b-91e3-414e-b704-d34efb51c0b3

„Prístavba k SO 30 pre nakladanie s      veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na     vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR     I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s     veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – Rozhodnutie č.     68/2024 v správnom konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023).     Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/cad68041-e7eb-4d26-877c-cb501314ca80