Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové 213

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E

O povinnom zápise do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 a zmene termínu

podľa Nariadenia ministra školstva z 26. marca 2020 sa  zápis do 1. ročníka ZŠ 

uskutoční od 15. apríla – do 30. apríla 2020.

Dokumenty na stiahnutie pre rodičov k zápisu budú zverejnené 3.4.2020 na web. stránke školy

Spôsoby odovzdania vyplnených a podpísaných dokumentov:

  1. oskenovaný dokument poslať na mail školy zssmsdolnedubove@gmail.com
  2. prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk
  3. poštou na adresu školy: 919 52 Dolné Dubové 213
  4. osobne v škole riaditeľke školy dňa 24. apríla 2020/piatok/ od 12,00 – do 16,00 hod. pri dodržaní nariadených hygienických opatrení

Overovanie dokumentov zákonných zástupcov bude realizované do 14tich dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ostatné dokumenty, ohľadom odkladu PŠD, treba odovzdať do štyroch  týždňov od skončenia mimoriadneho  prerušenia školského vyučovania.

Zlatica Čapkovičová

Dolné Dubové 14.4.2020                                                      Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolné Dubové

Obmedzenie premávky

Vážení občania,

z dôvodu výstavby kanalizácie medzi bytvokou č. 217 a bytovkou č. 56 bude premávka v tejto ulici dočasne uzatvorená. Vyzývame Vás, aby ste svoje vozidlá parkovali na iných miestach, nakoľko zajtrajším dňom – 15.4.2020 sa začnú búracie a výkopové práce.

Ďakujeme za pochopenie

Zvýšené riziko požiarov

OR HaZZ vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 09.04.2020, 12.00 hod. do odvolania. V tomto čase je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Celé znenie upozornenia si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:

Vyhlásenie

 

 

 

Sadbové zemiaky

Jozef Čmehýl Špačince ponúka na predaj certifikované holandské sadbové zemiaky odroda AGRIA 1,20€/kg. V prípade záujmu je možné objednať si dovoz domov.

Telefónne číslo: 0905 717 927, 033/5573 372

Čerpacia Stanica v Dolnom Dubovom opäť v prevádzke

Čerpacia stanica GAS v obci Dolné Dubové je po preventívnej uzávare, ku ktorej prišlo 13.3.2020 z dôvodu pozitívneho nálezu ochorenia Covid 19 u obyvateľa priľahlého penziónu, opäť v prevádzke.
Po potvrdení negatívneho výsledku všetkých odobratých vzoriek ľudí a zamestnancov z okolia penziónu hlavný hygienik umožnil čerpacej stanici pokračovať v prevádzke. Pred jej opätovným otvorením prevádzkovateľ preventívne vydezinfikoval celý objekt.
Po dočasnej úprave otváracích hodín počas mimoriadneho stavu bude čerpacia stanica poskytovať svoje služby 7 dní v týždni v čase od 6:00 do 18:00 hod.

Rúška pre občanov obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové vďaka spolupráci s ochotnými občanmi našej obce zabezpečila pre každého občana žijúceho v obci Dolné Dubové bavlnené rúška. Akcia sa volá Bavlnené rúško domácej výroby od Dolnodubovčanov pre Dolnodubovčanov.

V priebehu minulého týždňa ich bolo doručených do domácností približne 540. V niektorých prípadoch obyvatelia domácností neboli zastihnutí, týmto Vás vyzývam, aby ste si  v prípade záujmu prišli rúška vyzdvihnúť na obecný úrad v Dolnom Dubovom.

Rovnako už disponujeme aj rúškami detských veľkostí, ktoré si môžete prísť prebrať.

Pred prvým použitím a pred každým ďalším je potrebné rúško buď vyprať, vyžehliť alebo vystriekať dezinfekciou.

Obec Dolné Dubové ďakuje dobrovoľníkom, ktorí sa na výrobe rúšok podieľali:

Pani Bažányovej
Pani Brtkovej
Pani Čapkovičovej
Pani Horváthovej
Pani Chrvalovej
Pani Jablonickej
Pani Kosmálovej
Pani Novotnej
Pani Partlovej
Pani Špalekovej
Pánovi Špalekovi
Pani Šurinovej
Pánovi Ušákovi

Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí poskytli materiál, alebo si ušili rúška sami a podarovali ich aj svojim susedom.

Nový obecný web

Obec Dolné Dubové prešla 23. marca 2020 na nový web, postupne dopĺňame informácie, ktoré bolo potrebné zo starého webu preniesť. Zároveň upravujeme názvy niektorých súborov, aby boli pre občanov prehľadnejšie, bohužiaľ pri niektorých starých článkoch nie je možné zistiť, kedy boli uverejnené, z tohto dôvodu ostávajú dátumy tak ako sú, za pochopenie ďakujeme.

Na stránke sa stále pracuje