Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

Odpočet elektromerov

V dňoch od 20.2. do 9.3. 2021 bude prebiehať v obci Dolné Dubové, odpočet elektromerov domácností. Prosím obyvateľov, aby stav elektromera umiestnili do okna alebo na bránu.

Stav elektromera možno nahlásiť aj na

tel. číslo: 0950 757 130 alebo WhatsApp,

alebo poslať fotku elektromera na

email: odpocty.tt@gmail.com.

Výsledky testovania v Dolnom Dubovom 13.2.2021

Počet vykonaných testov: 385

Z toho pozitívnych: 4

Neplatných: 2

Percento nakazených 4/383 – 1,04%

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na ďalšom úspešnom zvládnutí testovania. Aj za milé fašiangové pochúťky.

Ambulancia Dechtice

MUDr. Čermáková Dechtice oznamuje svojim pacientom, že pri vstupe do ambulancie sa musia preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Návštevu je potrebné vopred ohlásiť na tel. 5575 107.

Respirátory pre seniorov

Obec Dolné Dubové vďaka daru od spoločnosti Mark bal, s.r.o. rozdá seniorom vo veku  60 a viac rokov respirátor FFP2/KN95 počas pracovných dní na obecnom úrade. Respirátor môžu prebrať aj rodinní príslušníci.

Testovanie 13.2.2021

V obci Dolné Dubové testujeme aj túto sobotu – 13.2.2021, harmonogram je tentokrát rozdelený tak, aby sa v priebehu pol hodiny mohlo urobiť cca 50testov. V prípade zmeny Vás budeme informovať, harmonogram bude doručený aj v tlačenej podobe do každej domácnosti v priebehu štvrtka.

Zasadnutie OZ 11.2.2021

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.2.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Určenie nájomníka na NB č. 240
 5. Opakovaný nájom na 9 BJ
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2020
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
 10. Plán činnosti OcÚ na rok 2021
 11. Zmluva na spracovanie žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy OcÚ – envirofond
 12. Rôzne:
  • Riešenie sťažností
  • Stanoviská k žiadostiam o odpredaj pozemkov
  • Projekty 2021
  • Dianie v obci
 13. Diskusia
 14. Návrh na  uznesenie
 15. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Výsledky testovania 6.2.2021

V sobotu 6.2.2021 bolo v MOM Dolné Dubové 1 vykonaných 409 testov, z toho 5 pozitívnych a 8 vadných, 1,25% pozitivita.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a hladkom priebehu testovania, rovnako aj Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili.

Testovanie v sobotu 6.2.2021

POZOR ZMENA – DOPLŇUJÚCE INFO PRE DETI DRUHÝ STUPEŇ ZŠ – podľa posledného manuálu MŠVVaŠ SR (čítať viac) (viac tu…) budú potrebovať potvrdenie o teste žiaci navštevujúci II. stupeň ZŠ prezenčnou formou, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Obec Dolné Dubové uskutoční ďalšie kolo testovania v rovnakom harmonograme ako naposledy, teda v sobotu 6.2.2021 od 8:00 do 18:00, vrátane prestávok. Vyzývam občanov, ktorí prídu na testovanie, aby dodržali harmonogram, nakoľko je žiaduce, aby sa v jednom momente zdržovalo na mieste čo najmenej ľudí (v sobotu 30.1.2021 sme ráno vybavili vyše 80 odberov), a dodržiavali minimálne 2m rozostup rovnako pred testovaním ako aj pri čakaní na výsledok.

Ďakujem za pochopenie, zvládneme to.