Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN 04/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 4/2021
o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
na území obce Dolné Dubové

stiahnuť dokument