Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: január 2023

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude z prevádzkových dôvodov poskytovať služby nasledovne:

31.1.2023 – zatvorené

streda 1.2.2023 od 14:00 do 17:00

štvrtok 2.2.2023, piatok 3.2.2023 a v pondelok 6.2.2023 od 13:00 hod do 15:00 hod

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Informácia  o  aktuálne zverejnenej verejnej vyhláške v konaní č. UJD SR
1241-2023   vo  veci:   návrhu na vydanie   kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP,   prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová   stanica“ – je zverejnená na úradnej
tabuli  ÚJD  SR,  Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli (CUET) a na
elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR,
viď uvedené linky:   Bližšie informácie viď. priložený link:   https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/   https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7dc2c2d1-eff9-440a-9673-7bfbdcbbddf1

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude 18.01.2023 otvorená len poobede od 14:00 hod do 17:00 hod.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ZVEREJNENIE NÁVRHU ROZHODNUTIA

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 953-2023 (UJD SR 3890-2022) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“– vydanie návrhu rozhodnutia

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-953-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6504af71-2345-43b6-9d0a-ed7b1b37195c

Od koledníkov Dobrej noviny

Milí naši spoluobčania! Naša obec Dolné Dubové je už viac ako 2O rokov zapojená do celoslovenskej koledníckej akcie  Dobrá novina vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. Je to oficiálna zbierka registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2022-031718. Je pre nás veľkým potešením, že rok, čo rok nás vždy privítate s úsmevom a vrúcnym prijatím. Veľmi si vážime každú jednu rodinu, každého jedného človeka, ktorý príjme naše koledy a vinše. V poslednom ročníku na Božie narodenie sa nám však podarila skutočne výnimočná vec. V našej malej dedinke sme vyzbierali rovných 1 000 € pre núdznych vo svete, čo je najviac za celú históriu koledovania v našej obci. Týmto vám všetkým vyslovujeme obrovské ďakujeme! Za vašu štedrosť, ľudskosť a veľké srdcia pomoci tým, ktorým je možné pomôcť. Zároveň vám chceme povedať, že našou činnosťou chceme nadviazať na tradíciu našich predkov. Koledovaním učíme mládež a deti ku kultúrnemu dedičstvu a uchovávaniu tradícií našich starých mám otcov. Každá jedna koleda a vinš u vás povedané a zaspievané má cenu zlata. Lebo vieme, že to má zmysel, a snažíme sa to robiť tak, aby v tom našli zmysel aj generácie po nás. ĎAKUJEME….