Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 30. januára 2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Informácia  o  aktuálne zverejnenej verejnej vyhláške v konaní č. UJD SR
1241-2023   vo  veci:   návrhu na vydanie   kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP,   prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová   stanica“ – je zverejnená na úradnej
tabuli  ÚJD  SR,  Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli (CUET) a na
elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR,
viď uvedené linky:   Bližšie informácie viď. priložený link:   https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/   https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7dc2c2d1-eff9-440a-9673-7bfbdcbbddf1